top of page

ДА ОПОЗНАЕМ НЕВРОПЛАСТИЧНОСТТА И 4 ОСНОВНИ СТЪПКИ, КОИТО МОЖЕМ ДА ПРИЛОЖИМ

Актуализирано: 20.08.2022 г.


Мозъкът, най-значимият контролен център, позволяващ на човека да осъществява делата си. Невропластичността е способността на мозъка да променя и укрепва невронните мрежи в отговор на повтарящи се стимули. Благодарение на това свойство, мозъкът е способен да постига сериозни промени.

Неврологията споделя с нас, че невроните могат да променят формата си, да създават нови синапси и да изграждат нови пътища в мозъка, за да позволят адаптация, която да продължава непрекъснато в целия ход на живота.

Невропластичността може да бъде редуцирана или сътоветно подпомогната на базата на набор от взаимодействащи фактори, включително физическа и психосоциална стимулация в околната среда, медикаменти, начин на хранене и диета, стрес, растежни фактори, обучение и процес на стареене.

Дефиниращо, но също така и стимулиращо и вдъхновяващо само по себе си е определението за невропластичност, а именно способността на мозъка непрекъснато да се променя в отговор на всички наши преживявания.

Можем да разгледаме най-практичните методи, които се прилагат от хората, интересуващи се от самостоятелно подобряване на невропластичността.

1. Определете източниците на стрес в ежедневието и определете с кои можете да се разделите, кои можете да редуцирате и кои всъщност са проблем, на който трябва да обърнете внимание и да предприемете стъпки за разрешаването му.


Хроничният стрес има токсичен ефект върху мозъка.


Един от най-видимите ефекти на околната среда върху невропластичността е добре проученият феномен на свиване на дендритите върху невроните в хипокампуса в резултат на излагане на хроничен стрес. Има стресори, които засягат комплексни звена от живота ни, и които заслужават специално внимание, за да бъдат разрешени. Но има и множество стресори, които са трудно забележими, бавно разпознаваеми, но лесни за редуциране.


2. Преразлегдайте отношенията ви с близките и околните.

По-добрите и хармонични взаимоотношения водят до подобрена невропластичност. Има ли нещо, което знаете, че можете да промените в поведението си и ще донесе със себе си по-добро разбиране и по-качествено общуване с околните?

Травматичните взаимоотношения създават неблагоприятни условия за мозъчна промяна. Усещането да бъдем разбрани от другите създава силно благоприятни условия на мозъка за учене и други мисловни дейности.

На първо място нека гледаме на Мозъка като на социален орган, за който всички отрицателни социални взаимодействия ще намаляват способността му реагира продуктивно във всяка област от живота.

3. Медитирайте. Като изборът на техника е изцяло отговарящ на вашите разбирания и ценности. Проучванията показват, че хората, които се ангажират с различни медитативни методики се радват на подобрено внимание и памет, концентрация, занижени нива на стрес.

4. Приветствайте новото, неочакваното и непознатото. Способността да се учим, да възприемаме нова информация, да се вълнуваме от нови, непознати неща, е един от най-работещите начини да предоставяме на мозъка благоприятна среда за развитие.

Изучаването на нови умения, като нов език, нов танц, нов музикален инструмент, води до създаване на нови връзки и свързаване на нови неврони.

Не е задължително да правим генерални промени, дори понякога изобщо не е необходимо. Дори малки стъпки, нсатройки и промени в ежедневието са важни елементи от пътя на здравето.

Целенасочена и съзнателна последователност ще бъде възнаградена и е силно вероятно да ви доведе до търсените когнитивни ползи.

Comments


bottom of page