top of page

Опитах, постарах се, давах примери и ставаше по-зле. Или сянката на Емоционалното изнудване.

Актуализирано: 18.07.2023 г.


Тъй като е проблем, който много често срещам в практиката си, и с който много хора се борят ежедневно, искам да споделя малко повече за него и най-вече за възможностите, които имаме в лицето на емоционалната манипулация.

Един от десет души страда от хистрионно разстройство на личността. Към група Б спадат всички състояния, които се характеризират с трудности при регулиране на емоциите, импулсивно и непредвидимо поведение. Думата „хистрионен“ означава „драматичен, „театрален“.

Нарцистичното разстройство на личността се отнася към групата на драматичните личностови разстройства. То съчетава нестабилно емоционално състояние с изкривена представа за собствена личност. Характеризира се с преувеличено себеуважение, чувство за превъзходство.

Емоционалната нестабилност може да бъде сериозна пречка в нормалното общуване. Ако правите всичко по силите си, за да проведете диалог и да достигнете до взаимно разбиране, а срещу вас реакциите не са кооперативни, напротив - усещате, че има нещо странно, дори може да се почудите - “ Какво не казах ясно? Кое не представям достатъчно добре?” и вместо добронамерени въпроси, които целят да “поправят” ситуацията и да доведат до положително разрешение на нещата, вие виждате :

• Изискване на възхищение от околните

• Очакване за неотменно добро отношение , независимо от поведението

• обвинения;

• начина, по който говорят е неуважителен и оскърбителен;

• силно изразен деструктивен гняв (гняв , който носи афект, но търси как да подобри нещата е друго);

• силно обидчиви;

• неприемащи и неспособни да изследват гледна точка, различна от тяхната;

• забравяне за своите грешки и преувеличаване на чуждите;

• усещане за театралност в реакциите - силни и драматични реакции, които искат да демонстрират крехка душевност и ранимост, а начина, по който говорят с вас не съответства на нея , напротив - груб, обиден, лицемерен и бързо след това от силно разстроени могат да преминава към “следващото”;

• привличане на вниманието единствено към техните преживявания;

• неспособност да зачетат емоциите на другите;

• игнориране и забравяне на реални събития и остра реакция към всичко, което не ги представя в добра светлина;

• избирателно помнене на ситуации, като се включва частта, която може да подкрепи тезата им, а останалите факти са пренебрегнати;

И най-вече:

• Липса на диалог - те винаги ще опитат да избягат от дирекни въпроси и неудобни такива, могат да използват и оправдания като здравето си и всичко, което да намали личната им отговорност в ситуацията;

• те няма да насочат ситуацията към балансиране - така , че да бъде честна, справедлива и добра е за двете страни, те пред цялото време ще виждат само и единствено себе си и ще водят разговора към подобряване единствено и само на техните условия.


Ако рационалните и конструктивни доводи са системно пометени, без да има реципрочно добронамерено и конструктивно поведение, то силно вероятно е да сте в обкръжението на човек, който владее и живее методите на емоционалното изнудване.


Важно е да си припомним, че той не е станал такъв от нещо много добро, вероятно самият той е преживял травматични събития, които да отключат такова поведение. По-полезно е да опитате да намалите гнева си, като рационализирате ситуацията. Ако разговаряте с такъв човек, помнете че те са много добри в манипулацията и вероятно са по-добри от вас, така че не им давайте това, което искат - да ви разстроят и предизвикат, да ви разгневят, да получат емоционални реакции, така че да могат да приложат модела си. Колкото по-малко реагирате, толкова по-малко ще има терен за още проблеми - защото вашата цел може да е да разрешите проблема, но не и тяхната - те имат потребност от вашата силна реакция, а не от положителни резултати и от разрешаване на конфликта.


Ако вие самите разпознавате тези черти, то поздравления, че имате силата да ги признаете! Това означава, че имате всички шансове да ги подобрите, когато работите над тях и искате да ги промените.

Психотерапията е най-ефективният инструмент, като нейните основни цели са:

Намаляване на емоционалния дистрес;

Развиване на умения за справяне и общуване;

Повишаване на самооценката;

Осъзнаване на собствената роля в стресови ситуации;

Осъзнаване на собствените емоции и действия.

Има тестове, които биха могли да оценят наличието на хистрионни или нарцистични поведения. Но тъй като това е отговорна задача е важно диагнозата да бъде поставена от психиатър. Обикновено лицата с личностови разстройства не допускат наличието на психичен проблем и не търсят помощ. По-често близките им са тези, които предприемат тази стъпкаComments


bottom of page