top of page

ЗА ГРЕШКИТЕ


Какво всъщност е провалът? Всички ситуации, в които сме допуснали грешки. Тогава какво точно е грешката? Грешка е ситуацията, при която не сме успяли да постигнем конкретна цел.

Добре, но все пак, можем ли да извлечем полза от това?

Всъщност да. Всеки път, когато допуснем грешка, тя носи опит. Този опит е необходим за нашето индивидуално и уникално развитие като личност.

Нашата цел е да се поучим от грешката, ако сме допуснали тя да се случи.

Отново влизаме в режима на ЛИПСА на всякаква самокритичност. Тя няма място тук. Тъкмо обратното. Искаме да намерим повече провали, в пълните им подробности. Това са си нашите грешки, които са ни позволили да разгледаме до всеки милиметър границите ни.


  • Изброите неуспехите, които са ви се случили.

  • Можете ли да помислите каква беше причината за тях?

  • Можете ли да видите кои са повтарящите се модели, които не са ви позволили да постигнете успех?

  • Можете ли да сканирате и търсите модели, които са били еднакви всеки път?


Ако можете да ги забележите и да сте наясно с тях, шансът да ги повторите е безсмислен. винаги ще се стреми към успех, това е в нашата природа. Но грешките ще се случват понякога по пътя ни и тяхната роля не е да ни спрат, а да ни дадат шанс да станем по-добри там, където трябва.


Comments


bottom of page