top of page

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛИ. РАБОТА С ЦЕЛИ.


След ясно, реалистично, в детайли идентифицирате целите си, можете да бъдете по-конкретни относно вашите нужди, потребности и ценностна система.

Това ви позволява да познавате по-добре най-актуалната версия на себе си, измерена според най-актуалните потребности за настоящата Ви житейска ситуация, възраст и цели, така че да знаете къде да търсите отговор на тези въпроси и да получите ценната информация.


Какво трябва да знаете, за да постигнете тази житейска цел?

Какви видове качества имате, които могат да ви помогнат?

Какви предизвикателства очаквате?

Имате ли здрава система за поддръжка?

Наистина ли трябва да постигнете тази цел?

Защо искате ли да постигнете тази цел?

Как постигането на тази цел ще добави към вашето чувство за цел или щастие?


Ако съществуват съпротиви и колебания, докато отговаряте на тези въпроси, им обърнете специално внимание. Съпротивата дали е защитен механизъм, който Ви подсказва, че всъщност имате други приоритети в момента? Страхът би могъл да ни предпази от много нежелани събития. Това е изначалната му функция. Но страхът може и да е породен от нещо, нещо което не е реално. Тогава стъротивата би могла да бъде липса на самочувствие, страх от неизвестното или още други блокажи.

Помислете внимателно. Отговорите са във Вас.

Comments


bottom of page