top of page

ПЕТТЕ ПРАВИЛА НА ХИГИЕНАТА


Щом настройката е способна да отваря очите за реалност или просто детайли, които никога преди не са били забелязвани, то тогава тя би могла да бъде метод, който да се прилага в много по-широк диапазон. Никога не подценявайте силата на последователността, която дава глас на на сърцето и душата и им позволява да изразяват мнението си. Навиците са значими заради ефекта на натрупването на проявите им. Силата им идва от увеличаваща се прогресия, която ги засилва в посоката, към която са насочени. Навикът би могъл да бъде разрушителен, както и да бъде възраждащ.

Съществуват множество техники, които да изпълнят ролята на стълба, по която човек да се придвижва напред, като винаги сам определя темпото си.

Една от важните такива е Принципа Петте Правила на Хигиената.

Които ни напомнят, че не е достатъчно само тялото да бъде чисто. Независимо от средата наоколо човек трябва да се стреми и да се придържа към тези правила, за да поддържа баланса си, защото той може да избира и да решава сам за себе си. 1. Чистота на тялото. Личната хигиена на тялото. 2. Чистота на очите. Вие избирате с какво да се нахранят очите, вие избирате към какво да ги насочите и върху какво да ги спрете. Вие избирате, а те попиват. 3. Чистота на ушите. Избирайте информацията, която да идва към вас. И тук имате право да избирате и можете да филтрирайте това, което чувате. Клюки, негативни модели и всичко, което би създало негативна настройка у вас, няма никакво място. 4. Чистота на устата. Езикът е богат, а човек сам може да избира думите, които ще каже. Красотата и топлината на думите, преминава отвъд изреченията и стига до ума и сърцето на човека. 5. Чистота на сърцето. Емоциите и какво човек решава да държи в сърцето си.

コメント


bottom of page