top of page

Персонален хранителен анализ

Prescription

Индивидуална Оценка на начина Ви на хранене

Персоналният анализ има за цел да разгледа често проявяващите се усещания във Вашия организъм и да систематизира знаците, които той предоставя.


Персоналният анализ прави синтез на честите прояви в организма, през които можете да се запознае с естествените процеси на работа и начините, по които да го подпомогнете в създаването на възможно най-благоприятна среда за функциониране.

 

Също така, познавайки оптималните режими на работа на тялото, да редуцирате факторите, които нарушават естествения баланс в организма.

bottom of page