top of page

Екзистенциални карти за самоанализ
MINDDOR 

Първата серия от асоциативни карти MINDDOR EXISTENTIAL Therapy and Imagination cards 

 

66 метафорични карти, построени по проективна психологическа методика, при която това, което има значение, е не смисълът, вложен при създаването им, а първосигналният отговор на всеки човек към всяка една от картите.

photo_2022-08-10_17-27-00.jpg

Ако желаете да се обучите как се използват картите изпратите Вашата заявка.Ако имате въпрос и искате индивидуална сесия, свързана с него, моля свържете се с мен.

Ако искате да имате своя собствена колода EXISTENTAL MINDDOR CARDS, моля, заявете я по-долу

Как метафоричните карти могат да бъдат полезни? 

 

Те могат да провокират въображението и емоциите на човека и да го съпътстват в начертаването на нови мостове пред него, в случаите, когато не вижда решение, когато среща трудност да изрази своя нагласа и намерение, да предприеме дадено действие или дори само да направи оценка на сегашния момент и да определи кои са най-актуалните проблеми и задачи, заложени в него. Картите предизвикват асоциации и така могат да бъдат полезни в изразяването на мисли, създаването на формулировки и придобиването на повече яснота и конкретност по въпроса, който вълнува човека.

photo_2022-08-10_17-28-09.jpg

Кой може да използва картите? 

 

Картите могат да се използват от всеки, който е решил, че иска да тренира въображението си, да търси отговори и да намира стандартни и нестандартни решения.

Могат да послужат като практически инструмент, който да подпомогне процесите на определяне, корекция и развитие на способностите, емоционалните нагласи и целите, които индивидът има.

Могат да бъдат полезни в работата на психолози, терапевти, треньори, коучове, ръководители на екипи, психологически и работни групи, използвани за подобряване на комуникацията, доверието между членовете на групата и определянето на целите им за работа.

Могат да се използват за самостоятелна работа, както в семейна, така и в приятелска среда. .

photo_2022-08-10_15-23-22.jpg

photo_2022-08-10_17-28-06.jpg
bottom of page