top of page
Starry Sky

Методиката ще бъде изготвена индивидуално за Вас, съобразено със заявката, с която идвате. 

Срещата се осъществява в кабинет за консултиране.

 

Можете да запазите своя час и онлайн.

Консултациите се заплащат по банков път, преди запазения час.

Цени: Консултация с продължителност 60 мин е 120 лв.

bottom of page